Hur patienten mår är en upplevelse här och nu. Därför är det avgörande att vi som vårdpersonal, via Medipals system, kan se patientens svar som det gett i realtid för att bättre följa upp och snabbare utvärdera behandlingen.

Agneta Heller

Smärtsjuksköterska, Smärtmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge