En vårdapp som bidrar till personcentrerad vård

Var med och påverka din egen behandling!

Dina svar är viktiga för vården

1:a officiellt godkända mobilappen på Karolinska Universitetssjukhuset

MedipalAppen laddas enkelt ned av dig som patient eller brukare efter att vårdpersonalen eller annan behörig personal på din vårdcentral, sjukhusmottagning, privat klinik, forskningsinstitut registrerat dig i Medipal systemet.

När du laddat ned Medipal i din mobil kan du börja svara på frågor. Frågorna kommer automatiskt komma upp i mobilen när det är dags att svara. Det är vårdpersonalen eller annan behörig personal som bestämt vilka frågor samt hur ofta och när de vill att du ska skall besvara frågorna. När du svarat klart, skickas svaren krypterat så att vårdpersonal eller  annan personal kan se dina svar i tydliga grafer.

ditt hälsotillstånd

Vården monitorerar dina svar

Tack vare dina registreringar kan vårdpersonalen eller annan behörig person löpande följa dina svar via Medipal. Även du som patient har möjlighet att följa dina resultat.

Dina svar visas i tydliga grafer eller diagram och när nya svarsresultat registreras uppdateras de direkt. Svarsgraferna är ett mycket praktiskt hjälpmedel för vården vid ett återbesök eller telefonkontakt eller exempelvis för forskning.

Viktigt att komma ihåg!

Det är viktigt att komma ihåg att om du blir akut sjuk, kraftigt försämrad eller mår dåligt måste du själv ta kontakt med sjukvården!

egenskaper

Hur hjälper Medipal mig som patient?

Ökad förståelse

Ökar förståelsen för hur din sjukdom, skada eller problem påverkas av din livsstil. Du ser snabbare och lättare sambandet mellan din behandling och dess effekter.

Ökad delaktighet

Ger dig ökad delaktighet i vårdprocessen då du kan följa din behandling i realtid. Det spelar ingen roll var du befinner dig, du kan alltid svara på distans.

Ökad motivation

Ökad motivationen att följa din behandling som exempelvis medicinering då både du och vården får se snabbare resultat.

Enkel dokumentation

Du slipper själv dokumentera hur din behandling fungerat via papper eller via dator. Du svarar snabbt och enkelt på dina frågor i MedipalAppen i din egen mobil.

Trigga nytt beteende

Kan hjälpa dig att trigga ett nytt beteende eftersom du snabbt och enklet ser resultat om vad som är rätt för dig.

Svara på ditt språk

Medipal är språkanpassat så att patienter, deltagare eller brukare som inte har svenska som modersmål kan svara på sitt eget språk om frågorna är översatta.

dina nära och kära

Medipal för anhöriga

Medipal kan vara ett värdefullt stöd för anhöriga till äldre eller barn för ökad trygghet i deras vardag. En anhörig, som regelbundet hjälper t.ex. en familjemedlem att svara, får en klarare bild av situationen och vården kan kontinuerligt fortsätta följa patienten. Behörig vårdpersonal kan använda svaren vid uppföljning med exempelvis en telefonkontakt eller ett återbesök.