Här laddar du enkelt ner Medipal-appen i din mobil

MedipalAppen

Viktigt att komma ihåg!

Det är viktigt att komma ihåg att om du blir akut sjuk, kraftigt försämrad eller mår dåligt måste du själv ta kontakt med sjukvården!

1:a godkända mobilappen på Karolinska Universitetssjukhuset

År 2016 blev MedipalAppen den första mobilapplikation som officiellt godkändes att användas inom sjukvården på Karolinska Universitetssjukhuset.

Välkommen till Medipal

För att kunna börja använda MedipalAppen måste Du ha blivit registrerad av vårdpersonal på din vårdcentral, sjukhusmottagning, privata läkare eller annan behörig person som exempelvis forskare. Du kan ladda ned MedipalAppen genom att antingen klicka på knapparna ovan eller själv gå in på Google Play eller AppStore och söka efter ”Medipal” i din mobiltelefon.

När du laddat ned Medipal i din mobil kan du börja svara på frågor. Frågorna i Medipal kommer att starta i mobilen vid givna tidpunkter, när det är dags att svara. Du svarar på frågorna genom att öppna MedipalAppen på din mobiltelefon, svara på frågorna och skicka iväg dem. Dina svar registreras direkt in i Medipal-systemet som vårdpersonalen sedan kan se i form av olika grafer eller diagram. När nya svar kommer in uppdateras graferna direkt. Om du inte svarat får du en påminnelse. Vid nästa besök eller vårdkontakt kan dina sammanställda frågor och svar användas som ett underlag för diskussionen mellan dig och din vårdgivare.

Vilka frågor som du ska svara på bestäms av din vårdpersonal eller annan person. Även hur ofta och hur länge de vill att du ska skall besvara frågorna är bestämt. Medipal slutar automatiskt när din uppföljning är klar.

Alla frågor och svar skickas krypterat så att endast behörig personal kan ta del av dem.

Dataskyddsförordningen

PERSONUPPGIFTER

Medipal är CE-märkt sedan 2013, vilket är obligatoriskt för att man ska kunna få använda medicinska produkter inom hälso- och sjukvård.

Personuppgifter

Medipal Solutions AB följer alla lagar och förordningar som berör vårt system inom Hälsa- och Sjukvård och därav Dataskyddsförordningen (GDPR).

Målsättningen med Medipal är att din läkare, sjuksköterska eller annan behörig vårdpersonal eller forskare ska få en tydlig och aktuell bild av din hälsosituation. För att kunna använda Medipal sparas dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer, personnummer samt dina svar på frågorna i Medipal Solutions databas. Tillgång till denna information har endast din läkare, sjuksköterska eller annan behörig vårdpersonal, samt behörig personal från Medipal Solutions AB. Samtliga har sekretess/tystnadsplikt och är ansvariga för dessa personuppgifter inte säljs eller sprids vidare till tredje part.

Du kan när som helst få veta vilka uppgifter som sparats om dig och begära korrigering av dem. Kontakta då ansvarig vårdpersonal eller vår kundtjänst, Medipal Support. 

Här kan du läsa Medipal Solutions Integritetspolicy.

Säkerhet

Medipalsystemet och all datatrafik mellan mobil och databas, liksom inloggning, följer högt ställda säkerhetskrav. Överföringen sker genom krypterad datatrafik – snabbt, säkert och avidentifierat. Endast behöriga användare har tillgång till personuppgifter. Lösningen är anpassad för de juridiska och IT-säkerhetskrav som vården har.

Kontakta gärna oss på Medipal Solutions om du har några frågor.

Support Medipal

Medipal är lätt att använda men ibland kan det behövas lite hjälp för att komma igång. Börja gärna med att läsa igenom instruktionen ovan på vår hemsida för hur man installerar och registrerar Medipal på din typ av mobiltelefon.

Under FQA hittar du svaren på de vanligaste frågorna kring Medipal.

Undrar du över något eller fungerar det inte som tänkt? Kontakta gärna vår Supportavdelning genom att antingen via formuläret skicka ett e-postmeddelande till Medipal Support eller direkt till support@medipal.se eller ring oss på 0707-25 05 75.

Vi har öppet helgfria vardagar kl 9.00-17.00. Vi hjälper dig gärna!

Kontakta Support Medipal

10 + 11 =

Mattefråga: För att slippa spam ber vi dig lösa det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4 i rutan ovanför och sedan klicka på ”skicka”.