Jag använder systemet till ett hundratal av mina patienter. Svarsgraferna ger mig en god översikt och kontroll över patienternas situation.

Dr. Christian Carlström

Neurolog

Neuroclinic Sophiahemmet, Stockholm