Med Medipal slipper vi problemet med en massa enkäter som inte är fullständigt ifyllda.

Eva Leljevahl

Smärtsjuksköterska

Neuromoduleringsenheten, Akademiska Sjukhuset, Smärtcentrum, Uppsala