För mig har det varit viktigt att hitta ett sätt att få barnen och ungdomarna, som är mina patienter, motiverade att svara på frågor varje dag under en lång tid. Att Medipal är en teknisk lösning gör att de tycker det är roligt att fylla i svaren.

Nikolaos Christidis

Docent, Universitetslektor och Övertandläkare, Avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering, Institutionen för odontologi, Karolinska institutet, Huddinge